درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

سيره دعوت انبيا به دين


           
عنوان : سيره دعوت انبيا به دين
نويسنده : حكيمه بيرنژاد
سال : 1382
استاد : دكتر غضنفري
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني واحد تهران
موضوع : اين پروژه تحقيقاتي در رابطه با شناسايي روشهاي تبليغي انبيا به عنوان روشهاي صحيح و نتيجه بخش مي‌باشد مهمترين مباحث فصل اول ضرورت و اهميت تبليغ،‌ تبيين استراتژي تبليغ در اسلام و شرايط موفقيت يك پيام مي‌باشد. و در فصل دوم روشهايي كه انبيا در دعوت خويش به كار بردند مورد بررسي قرار گرفته است كه مبنا و محور اصلي اين فصل آيه 125 نحل (ادع الي سبيل ربك بلحكمة و الموعظة الحسنه و جارلهم برالتي هي احسن....» مي‌باشد كه به سه شيوه اصلي دعوت يعني حكمت، موعظه و جدال احسن اشاره كرده است كه اين سه شيوه به شكل مبسوط مورد بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم سيره خاص دعوت حضرت ابراهيم (ع) مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل چهارم به اصول مشترك رسالت پيامبران پرداخته شده است و در دو مقوله ويژگي‌ خاص انبيا و عناصر مخصوص دعوت. و فصل پنجم دربرگيرنده صفات و ويژگي‌هاي يك مبلغ موفق مي‌باشد.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved