• تاريخ: يکشنبه 10 مرداد 1389

جوان در آینه کتاب


           


 پدیدآورنده: سکینه صادقى

 اسحاقى، سیدحسین، نگین رسالت، رهیافت هاى رفتارى و گفتارى پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله وسلم براى جوانان، تهیه شده در مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، قم، کتاب طه، 1385، 71 ص.

آنچه بیش از هر چیز براى جوان واجب است، جهت دادن درست به فطرت اوست. جوان براى رشد و بالندگى، به الگویى کامل نیاز دارد. کاربرد نوع رفتار و منش پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله وسلم که پیام آور صلح و دوستى و آزادگى است، بهترین و کامل ترین راه براى رسیدن به قرب الهى و رهایى از عصیان و دنیاطلبى به شمار مى آید. احادیث و داستان هاى مستند از سیره پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله وسلم که همواره براى رستگارى و قدم نهادن در راه راست در جنبه هاى مختلف زندگى بشر، زیبنده و راه گشاست، در نوشتن کتاب نگین رسالت مورد استفاده قرار گرفته است.

* * *

طهماسبى، مهدى، چگونگى انتقال مفاهیم دینى به جوانان، قم، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1381، 180 ص.

نسل جوان ما در آغاز هزاره سوم، در دنیاى چند صدایى و در انبوه پیام هاى گوناگون و بیشتر متضاد با یکدیگر و متفاوت با باورهاى اجتماعى اش رشد مى کند. در این میان، تلاش آموزش دهندگان دین و فعالیت هاى ارزش گستر، زمانى اثرگذار و تثبیت شده خواهد بود که افزون بر شناخت نیازهاى این نسل، در به کارگیرى ابرازهاى پیام رسانى نیز بر اساس بینشى درست و آینده نگر رفتار کند. اگر جوانى بخواهد در مسیرى یک نواخت و بدون مانع، آموزه هاى دینى را بیاموزد تا با آگاهى کافى از مبادى و اصول فکرى دین، آموخته هایش را به کار بندد و از باورهاى خویش پاسدارى کند، باید در حوزه هاى شناخت پیشینه اسلام، شناخت قرآن، شناخت سیره رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم و اهل بیت علیهم السلام ، شناخت مبانى اقتصادى اسلام و حوزه احکام و آموزه هاى اسلامى به یادگیرى بپردازد و این ساختار فکرى، پیکره زندگى جوان را تشکیل مى دهد و همیشه با او خواهد بود. پس از پایان مرحله یادگیرى، در دو زمینه چیستى و محتوایى دین، جوان خواهد کوشید به آموخته ها پاى بندى نشان دهد. کتاب چگونگى انتقال مفاهیم دینى به جوانان، عهده دار بیان الگویى براى رسیدن به این خواسته هاى والاست.

* * *

حسینى فر، رضا، شور جوانى و حریم هاى دینى، قم، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1384، 112 ص.

آنچه گویى از ازل با انسانیت انسان پیوند خورده و در طول تاریخ بشریت همراه او بوده، یکى عشق رسیدن به برترى و کمال است و دیگرى بیزارى از نقص و کاستى. در جوانى است که انسان به صورت شگفت آورى به رشد و بالندگى مى رسد و هماورد مى طلبد و بر آن است که اگر چرخ گردون هم به کامش نگردد، آن را به هم ریزد. شور جوانى، سرشارى جوان، ذهن سازنده جوان و...، همه و همه دست به دست هم، معجون شگفتى آفرین جوانى را رقم زده و اعجازى بزرگ آفریده است؛ اعجازى که بى تردید خواسته هاى فراوانى دارد و تنها آفریدگار اوست که با ژرفاى خواسته هاى بى پایان او در کسب برترى ها آشناست و دین را پیش روى وى گذاشته است. دین بر آن است تا به انسان دردمندِ زیاده خواهِ جست وجوگر بفهماند که آنچه جان شما طالب آن است و آنچه ژرفاى درونتان از شدت تشنگى و جدایى از آن بى تاب شده، دانش و ثروت و قدرت و شهوت و حتى بهشت و حور و پرى و نهر عسل و... نیست. این دل، بى تابِ بى نهایتى است که گرچه همه اینها در او جمع است، ولى خود بسى برتر و بالاتر از اینهاست. دل، بى تاب خداست. خود خدا، خدایى شدن یا حتى بیش از آن، غرق شدن در آن دریاى بى انتها و او شدن. آرى، دین اگر به درستى شناخته شود، ترجمان خواسته هاى پیدا و ناپیداى آدمى است و او را به کمال حقیقى و بى نهایت مطلق مى رساند و این همه، هدف از نوشتن کتاب شور جوانى و حریم هاى دینى است.

* * *

موحدنیا، فریدون، عوامل گرایش نسل نوجوان و جوان به فرهنگ بیگانه، قم، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1382، 147 ص.

امروز پیشرفت شتابان دانش، مرز میان ملت ها را در هم شکسته و پدید آمدن نظام هاى ارتباطى، جوامع پراکنده انسانى را در یک مجموعه فرهنگى یگانه جاى داده است. به این ترتیب، در اثر ارتباط و نزدیکى روزافزون ملت هاى گوناگون، انتقال ارزش ها و تأثیر و تأثرهاى متقابل فرهنگى، مجموعه اى به نام دهکده جهانى با گستردگى و شتاب باور نکردنى در حال شکل گیرى است. در چنین دنیایى، الگوهاى گوناگون در برابر جوان خواهد بود که او را در گزینش یک یا چند الگو براى همانندسازى با مشکل رو به رو مى سازد و مسئله تهاجم فرهنگى بیش از پیش جوانان را تهدید مى کند. مهم ترین ابزارهاى تهاجم فرهنگى عبارتند از: خبرگزارى هاى بین المللى، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و تئاتر، مواد مخدر، کالاهاى صادراتى، ادبیات، بنیادهاى بین المللى و منطقه اى، ورزش و میدان هاى ورزشى، استفاده ابزارى از زنان، فن آورى برتر و... . از روش هاى مبارزه با تهاجم فرهنگى نیز، تقویت بینش دینى، شناخت فرهنگ غرب و اهداف آن، زدودن فقر اقتصادى، زنده گردانیدن روحیه بزرگوارى، مبارزه با تجمل گرایى، ازدواج، پیش گیرى از نفوذ دشمن، به کارگیرى ابزارهاى دفاعى، تدوین معیارهاى جدید، گسترش امر به معروف و نهى از منکر، بهره بردارى مناسب از هنر، توجه اصولى به تربیت بدنى، کارآفرینى سازنده، تربیت سیاسى و اجتماعى و گسترش فرهنگ نماز را مى توان نام برد که در کتاب عوامل گرایش نوجوان و جوان به فرهنگ بیگانه به تفصیل بیان شده است.

* * *

حسینى فر، رضا، جوانى و خودیابى، قم، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1384، 106 ص.

در درون جانت، طلبى را احساس مى کنى. مى دانى که کسى یا چیزى را مى خواهى و گم شده اى را مى جویى. او نیز طالب توست و تو را مى خواند. آن که تو را آفرید و مسیر زندگى ات را رقم زد، تو را خطاب مى کند و اصلى کلى را به تو گوشزد مى سازد؛ اصلى که دانستن آن مى تواند سرنوشت تو را تغییر دهد و در بسیارى از دو راهى ها و چند راهى ها به مددت آید و مسیر صحیح را به تو بنمایاند. او که تو را از هر کس دیگر بیشتر و بهتر مى شناسد، با تو چنین مى گوید: اى انسان! تو با تلاش و رنج به سوى پروردگارت مى روى و او را ملاقات مى کنى. آفریننده ات قسم یاد کرده که تو را در رنج و محنت آفریده و تا راه را به پایان نرسانى و به مقصد نرسى، این رنج ها و سختى ها را پایانى نیست. پس حرکت کن. راهِ رفتنى را باید رفت. هر تأملى، رنج و مشقت تو را افزایش مى دهد و دوران هجران را طولانى تر مى کند. شتاب کن، محکم و استوار سختى ها را پشت سر بگذار تا به گمشده ات برسى؛ به آرامش واقعى و هستى مطلق.

* * *

صالح نیا، محمد، جوانان و داستان هایى از بحارالانوار، قم، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1383، چاپ اول، 134 ص.

زندگى انسان در این جهان، از قانون خاص و تغییرناپذیر پیروى مى کند. رفتار و کردار انسان ها، مانند هم است و تنها شکل آن تغییر مى کند و به همین دلیل است که مى گویند تاریخ، تکرار مى شود. بنابراین، نقل داستان هاى آموزنده از تاریخ و احادیث، مى تواند ره توشه اى جذاب و تأثیرگذار براى جوانان فراهم آورد و آنها را در پى گیرى راه هاى صحیح زندگى یارى رساند. کتاب جوانان و داستان هایى از بحارالانوار، که برگزیده اى از داستان هاى با موضوع جوان در گنجینه ارزشمند بحارالانوار، اثر علامه محمدباقر مجلسى است، به این امر پرداخته است.

 

منبع: گلبرگ : اردیبهشت 1387، شماره 98

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved