• تاريخ: يکشنبه 10 مرداد 1389

کتاب­شناسی جوان


           


 پدیدآورنده: حمید رحمانى

 1.‌قائمى، على، جوان، اسلام و مدرنیسم، تهران، سازمان ملی جوانان، 1381، چاپ اول، وزیرى، 203 صفحه.

این کتاب به بررسی مدرنیسم غربی و دیدگاه اسلام درباره آن می‌پردازد. نویسنده به شگرد غربیان اشاره می‌کند که همواره با معرفی اسلام به‌عنوان دینی ضد تحول و مولّد تحجر و جمود و ارتجاع، نسل جوان را به گمراهی و ضدیت با اسلام می‌کشانند.

کتاب حاضر، همچنین به شرایط امروز و نفوذ اسلام در نسل جوان و نوجوان اشاره می‌کند و اسلام را دینی مدرن، عقلانی و سازگار با فطرت انسان‌ها ارزیابی کرده، نمونه‌هایی از مدرنیسم و موضع اسلام را درباره آن، مانند: اجتهاد، تحول‌‌آفرینى، قابلیت‌های بالفعل و بالقوه، احکام ثانویه و... بر‌می‌شمارد.

2. فضل‌الله، سید محمدحسین، دنیای جوان، ترجمه: مجید مرادى، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1387، چاپ چهارم، رقعى، 252، صفحه.

جوانى، مهم‌ترین دوره زندگی انسان است. جوان، سرشار از نشاط، سرزندگی و جوش و خروش است و جوانان، نیروی محرکه جامعه هستند. نویسنده در این کتاب به پرسش‌ها و دغدغه‌های فکری و عقیدتی جوانان پاسخ‌های روشنی داده و مباحث ارزشمندی را درباره جوان و شیوه‌های تربیتی نسل جوان عرضه کرده است. او در آغاز به بررسی مسئله «جوان در پرتو قرآن» می‌پردازد و تربیت ابراهیمی را به‌عنوان سرمشق تربیت اسلامی تشریح، و تجربه نوح و فرزندش، ابراهیم و اسماعیل و یوسف را ارزیابی می‌کند. در فصل‌های دیگر با عناوین «جوانان و نقطه عطف»، «جوانان و مسئولیت تربیتی»، «جوانان و فعالیت سیاسی و اجتماعی از دید شرع»، ده‌ها موضوع فرعی و البته اساسی بیان شده است. نویسنده در بخش پایانى، صفحاتی را به پاسخ استفتائات و پرسش‌های مرتبط با احکام جوانان اختصاص داده است.

3. موحدنیا، فریدون، علل گرایش نسل نوجوان و جوان به فرهنگ بیگانه، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1382، چاپ اول، رقعى، 147 صفحه.

این کتاب به بررسی و شناخت انگیزه‌های جوانان در گرایش به فرهنگ غرب و تأثیر تربیتی آن در جامعه می‌پردازد. نویسنده در این جریان، تأثیر بیش از حد فرهنگ غرب در کشور و توانایی اسلام در برخورد با فرهنگ مهاجم را مورد‌نظر قرار می‌دهد. آن‌گاه به عواملی که سبب کندی و ناکارآمدی روند مقابله با فرهنگ غرب می‌شود، اشاره می‌کند. در بخش اول کتاب به فرهنگ و تهاجم فرهنگى، در بخش دوم به آسیب‌شناسی جوان و در بخش سوم به نقش و وظایف رسانه در این‌باره پرداخته شده است.

4. حسینی فرد، رضا، شور جوانى و حریم‌های دینی، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1384، چاپ اول، رقعى، 112 صفحه.

این کتاب به خواست‌ها، احساسات و ویژگی‌های روحی و روانی دوران جوانى می‌پردازد و برای رسیدن جوانان به ساحل آرامش و کمال، تمسک به دین را بهترین و برترین راه و پناهگاه برای آنان می‌داند. همچنین کتاب حاضر با بیانی روان و جذاب با استفاده از تمثیلات و اشعار و روایات، به برخی دغدغه‌های فکری و اعتقادی جوانان درباره خدا و دین و نقش آنها در بلوغ فکری و عقلی جوانان می‌پردازد.

بخش‌های مختلف کتاب عبارتند از: شورها و روح‌ها، جوانى و بالندگی روح، درگیری جوان با حریم‌های دینى، گامی به سوی پاسخ، آن نهایت آرزوها و رسالت دین.

5. شفیعی سروستانى، اسماعیل، جوان، فرهنگ و زندگى، تهران، نشر موعود عصر، 1380، چاپ اول، رقعى، 154 صفحه.

کنج‌کاوی و جست‌وجوگرى، شک و تردید، آرمان‌خواهی و برقراری دل‌بستگی‌های عاطفی و امثال آن، از اقتضائات و ویژگی‌های دوره جوانى است. در این کتاب، نویسنده می‌کوشد به پرسش‌های جوانان پاسخی ساده و قابل فهم بدهد. مباحث کتاب در هشت فصل درباره فرهنگ، زندگی و برخی مسائل تاریخ معاصر ایران در حوزه روشن‌فکرى، مانند غرب‌زدگى، تسامح، اومانیسم، لیبرالیسم و مسائل فکری مربوط به جوانان طرح شده است. آنچه به جذابیت کتاب افزوده، طرح مباحث فکری در قالب داستانی است.

6. اسحاقى، سید حسین، نگین رسالت: رهیافت‌های رفتاری و گفتاری پیامبر‌اعظم(ص) برای جوانان، قم، کتاب طه، 1385، چاپ اول، رقعى، 72 صفحه.

جوانى هر فرد، مرحله آغازین تشکیل شخصیت اوست و اساس شکل‌گیری هر شخصیت، همان الگو‌گزینی اوست. این کتاب با موضوع‌هایی مانند یاد خدا، نماز، توکل، دور‌‌اندیشى، آراستگى، گناه‌گریزى، تکریم شخصیت جوان، درک کردن جوان و...، در قالب گفتارها و رفتارهای پیامبر اعظم(ص)، سرمشقی برای جوانان و پاک زیستن آنان است.

7. چنارانى، محمدعلى، رفتار پیامبر(ص) با کودکان و جوانان، مشهد، آستان قدس، 1384، چاپ سوم، رقعى، 112 صفحه.

در این نوشتار، رفتار رسول خدا(ص) با کودکان و جوانان در سیره آن حضرت مورد توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر دو بخش دارد. بخش اول، شامل رفتار حضرت با کودکان است که شامل پنج فصل و هر فصل دارای چند عنوان است. بخش دوم به رفتار ایشان با جوانان اختصاص دارد که دارای چهار فصل به این ترتیب است: «نیروی جوانى»، که در آن به ارزش و جایگاه جوانى پرداخته شده است. «زمان گرایش جوانان به مذهب»، عنوان فصل دوم از این بخش است که در آن، آثار آموزه‌های دینی بر جوانان و تعامل پیامبر با نسل جوان و مبارزه آن حضرت با افکار جاهلى، مورد بحث قرار گرفته است. فصل سوم، «استفاده از جوانان در امور کشورداری» است که در آن، فداکاری‌های على(ع) و برخی دیگر از صحابه و مسئولیت‌های آنان در مواقع حساس و جنگ‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش چهارم «ویژگی‌های جوانان با‌ایمان» و نیز «آفت‌ها و آسیب‌های جوانى» بیان شده است.

 

 

منبع: گلبرگ : اسفند 1387 - شماره 107

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved