• تاريخ: پنج شنبه 7 مرداد 1389

مهمان سفرة الهی باشیم


           
پدیدآورنده: زهره دهخدا

 

 

به بهانة معرفی کتاب «نقش نماز در شخصیت جوانان»

نویسنده: مصطفی خلیلی
ناشر: انتشارات زائر
نوبت چاپ: اول تابستان 1379
قیمت: 10000 ریال

می‌شود با این خدای مهربان درد و غم‌ها را به‌طور ساده گفت
پنج نوبت در حضور این عزیز حرف دل را گوشة سجاده گفت

«نماز»، تسلی بخش دل‌های مضطرب و خسته و مایة صفای باطن و روشنی روان است.
«نماز»، حضوری‌ترین بزم گفتگوی «انسان» با «خداوند» در تجلّی‌گاه حضور است.
«نماز»، تنها محبوب دلدادگان به حضرت حق و روشنی دیده و چراغ راه پویندگان کوی اوست. «نماز» محفل انس خلوت‌نشینان وادی عرفان است؛ آنان که زندگی را بی‌یاد او نمی‌خواهند و رستگاری خویش را با شهادت در محراب نماز می‌بینند که: «فزت و رب الکعبه». جوان با روح ظریف و با قداست، احساسات پاک و با لطافت و با عواطف زلال و قلب پاک خود، می‌تواند در نماز پله‌های کمال را طی کند و به قلمرو جمال راه یابد.
نویسندة محترم کتاب «نقش نماز در شخصیت جوانان» به منظور انتشار تعالیم دینی و ترویج فرهنگ نماز بین قشر جوان به گردآوری مجموعة مذکور همت گماشته است.
ایشان کوشیده است تا فرهنگ نماز و انس با خداوند متعال را در جامعة دینی ترویج کند و رایحة دلپذیر معنویت را به فضای جان همگان به خصوص نسل جوان برساند.
کتاب حاضر به کوشش ایشان، در نه فصل با عناوین «نقش نماز در شخصیت جوانان»، «علل کم‌توجهی یا بی‌توجهی برخی از جوانان به نماز »،«فلسفة نماز»، «اهمیت و آثار نماز در اسلام» «عذاب تارکین نماز»، «موانع کمال نماز»،«نماز در ادیان»، «پیام نماز عاشورا» و «تجلی نماز در سیرة بزرگان» تهیه و تنظیم شده است.
نویسنده در بخش‌های مختلف کتاب سعی داشته است تا با بالابردن سطح دانش و معرفت نسل جوان، او را به سوی تکامل انسانی، اهداف متعالی و حلقة اتصال معبود سوق دهد تا جوان به پرستشی آگاهانه و از روی صدق و اخلاص بپردازد و عشقی سرشار از آگاهی و شایستة ذات ملکوتی را در خود بپروراند.
در بخشی از کتاب نیز مؤلف توجه جوانان را به حقیقت و روح نماز معطوف می‌دارد و حضور قلب در نماز را از معانی باطنیه و مفاهیم کامل نماز بیان می‌کند. در نهایت نیز از جوانان می‌خواهد که نماز را با خلوص نیت و حضور قلب به جا آورند، تا نماز آنان را از عالم ملک به ملکوت پرواز دهد که «الصلاه معراج المؤمن».
نویسنده پس از این مهم، به فلسفة نماز می‌پردازد و بیان می‌کند سرشت آدمی با نسیان و فراموشی عجین است. از این‌رو هر لحظه بیم آن می‌رود که انسان خود و آفریدگارش را به فراموشی سپارد و طغیان و سرکشی را پیشة خود سازد. نماز او را از این حالات باز می‌دارد. لذا انسان هنگام نماز بر آستان قدس ربوبی سر می‌ساید و با تضرّع و خشوع و خضوع در پیشگاه او به معبود و مقام محمود متصل می‌گردد.
در قسمتی از کتاب حاضر عوامل بی‌توجهی و کم‌توجهی برخی جوانان به نماز هم‌چون: عدم آگاهی و بینش کافی از فریضة نماز، ضعف اعتقادی، محیط خانواده و بی‌توجهی والدین، سستی و تنبلی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس راه‌کارهایی مناسب جهت رفع هریک از آن عوامل ارائه می‌گردد.
اهمیت نماز و ارزش و جایگاه آن در اسلام، بررسی ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و ... نماز و نقش آن در زندگی جوانان، توجه ادیان و انبیاء مختلف به نماز و دیدگاه و خاطرات عارفان و اندیشمندان در مورد نماز، از بخش‌های پایانی کتاب مذکور می‌باشد.
قسمتی از این کتاب ارزشمند را با شما همراهان آشنا مرور می‌کنیم:
«امروزه بخش عظیمی از جوانان که بهترین و مهم‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند، از ضعف اعتقادی رنج می‌برند. همیشه خوانده‌اند که خدا و قیامتی هست و مسایل دینی تاحدودی به آن‌ها گفته شده و لیکن به باور و یقین نرسیده‌اند.
این ضعف در منطق موجب می‌گردد که جوان نسبت به مسایل دینی آن اهمیت خاص را قایل نباشد. به همین جهت بسیار دیده می‌شود که بعضی افراد، نماز خواندنشان موسمی و فصلی است. مثلاً در فصل خاصی مثل ماه مبارک رمضان یا ایام ماه محرم و صفر، نمازشان را می‌خوانند و بقیة ماه‌های سال را با نماز وداع می‌گویند. این نیست مگر از ضعف اعتقادی فرد و تا این ضعف جبران نگردد، مشکل فوق قابل حل نخواهد بود.»
با امید آنکه همة جوانان کشورمان با تمسک به نماز، به مقام قرب الهی راه یابند و همواره مهمان سفرة الهی باشند و جوانی خویش را با سیرة مردان الهی گره زنند، تا انشاءالله در جهان جاودانی در جایگاه صادقان و صالحان منزل گزینند که «طوبی لهم و حسن مأب».
 
 
منبع:www.hawzah.net
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved