• تاريخ: پنج شنبه 7 مرداد 1389

کتابخانه


           

 

 

پرسش‌های قرآنی جوانان(1)- ترنم مهر

مؤلف: جمعی از پژوهشگران

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

قرآن و هرمنوتیک،‌قرآن و فرهنگ زمانه،‌ منطق تفسیر قرآن،‌ تفسیر و تأویل، شرایط مفسر،‌ منابع تفسیر، روش‌های تفسیر قرآن، تفسیر به رأی، نفی و اثبات شفاعت در قرآن،‌ عذاب شیطان چگونه است؟ حوریان و زنان در بهشت.

پرسش‌های قرآنی جوانان(2)- شمیم مهر

مؤلف: جمعی از پژوهشگران

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

قرآن و سکولاریسم،‌ قرآن و پلورالیسم، هدف آفرینش جهان، شبیه‌سازی و قرآن، مراتب نفس انسان، غفلت و راهکارهای درمان آن، آرزوها و معنویت، اطاعت از پدر و مادر تا کجا؟ تعدد زوجات، مقدس بودن اعداد، راهکارهای مقابله با شیطان، سرّ تکرار داستان‌های قرآن، حادثة 11 سپتامبر و آیة 109 توبه.

پرسش‌های قرآنی جوانان(3) – باران مهر

مؤلف: جمعی از پژوهشگران

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

آفرینش جهان و زمین، عالم ذر، جهان‌های دیگر، هدف آفرینش انسان، اختلاف طبقانی انسان‌ها، معنای حروف مقطعة قرآن،‌تفاوت‌های زن و مرد، ویژگی‌های همسر خوب، مدیریت شهوت،‌عشق و راهکارهای آن.

پرسش‌های قرآنی جوانان (5) – دانش مهر

مؤلف: جمعی از پژوهشگران

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

اعجازهای علمی قرآن، نظریه‌پردازی‌های علمی قرآن، سیر مطالعاتی در مورد قرآن و علم، موضوعات پژوهشی قرآن و علم، راهکارهای تعارضات قرآن و علم، آیات پزشکی قرآن، صلح و ترائب در قرآن، حکمت غذاهای حلال و حرام، بهداشت جسمانی در قرآن، غذاشناسی قرآنی، شفا بودن قرآن و عسل.

پرسش‌های قرآنی جوانان (6)- علوم مهر

مؤلف: جمعی از پژوهشگران

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

آیات روان‌شناسی قرآن، قرآن و افسردگی،‌ چشم زخم از منظر قرآن و علم، آیا سحر خرافه است، قرآن و نظریه دارونیسم، موجودات زنده در آسمان‌ها، رستاخیز انرژی، قرآن و فرضیه مهبانگ، حرکت زمین، اعجاز عددی قرآن، رابطه حروف مقطعه با ریاضیات.

حکمت‌ها و اسرار نماز

مؤلف: آیت الله احمد اهتمام

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

فلسفة روانی و فواید روحی نماز، نماز کارخانة آدم‌سازی، لطایف و اشارات نماز، فلسفة نیت، اذان، قیام و تکبیرات، حکمت عربی خواندن نماز، آداب نیایش، نماز در صحنة اجتماع، فلسفة نماز جماعت، عید و آیات.

تفسیر قرآن مهر (سورة یوسف ویژه جوانان)

مؤلف: دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی و جمعی از پژوهشگران قرآنی

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

تفسیر قرآن مهر (سوره توبه ویژه جوانان)

مؤلف: دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی و جمعی از پژوهشگران قرآنی

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

روان و خوش‌فهم، توجه به مخاطبان جوان به ویژه دانشجویان، استفاده از نخستین ترجمة جمعی قرآن، استفاده از تفاسیر کهن و جدید، بیان نکات و اشارات تفسیری آیات به صورت کوتاه، بیان آموزه‌ها و پیام‌های آیات متناسب با زمان و نسل جدید، استفاده از روش‌های متنوع تفسیری (قرآن به قرآن، روایی، عقلی،‌ علمی، اشاری و...) استفاده از اشعار متناسب با مضامین آیات و نکات عرفانی امام خمینی(ره)، بهره‌مندی از همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه نظارت حضرت آیت‌الله العظمی معرفت –دامت برکاته- تدریس مکرر آن در حوزه و دانشگاه و پخش از رادیو قرآن و بازخوردگیری و اعمال نظرات.

انس با قرآن(مراحل فهم و استفاده از قرآن)

مؤلف: دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

پژوهشی در اعجاز علمی قرآن(جلد 1)

مؤلف: دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

کیهان شناسی و ریاضیات

پژوهشی در اعجاز علمی قرآن(جلد 2)

مؤلف: دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

علوم زیست‌شناسی و پزشکی

رتبه نخست پایان‌نامه‌های قرآنی کشور- سال 1381؛ پژوهش برتر کتاب سال حوزه علمیه قم – سال 1381 و تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی ایران – 1382.

آموزه‌های عاشورا

مؤلف: دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی

ناشر: انتشارات تفسیر و علوم قرآن

تلفن مرکز پخش: 7739002 و 7834083-0251

الگوسازی و آزادگی، نقش زنان در نهضت عاشورا، تحریف‌های عاشورا و راه‌حل‌ها، مراحل و عوامل برخورد با یک حکومت ستمگر، عوامل برخورد مردم کوفه با امام خود، بعد احساسی عاشورا(تراژدی انسانی)، آموزه‌های سیاسی، نظامی، اخلاقی و عبادی عاشورا.

مناقب الامام امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب(ع) من الریاض النضرة

مؤلف: احمدبن‌محمد طبری

تحقیق: محمدباقر محمودی

ناشر: بوستان کتاب قم

بخشی از کتاب «الریاض النضرة فی مناقب العترة» نوشته احمدبن‌محمد طبری است که طی دوازده فصل، ویژگی‌ها و مناقب امام علی(ع) را معرفی می‌نماید.

نسب امام، اسم و کنیه ایشان، اسلام آوردن حضرت، خصائص و ویژگی‌های امام، خلافت و مقتل وی از جمله عناوین مطرح در این مجموعه می‌باشد.

استخراج منابع و مصادر احادیث، بیان شواهد و یا معارضات آنها، ارائه فهرست‌های مختلفی از آیات، روایات، اشعار، اعلام و مکان‌ها از جمله ویژگی‌های این تصحیح به شمار می‌آید.

زبان دین و قرآن

مؤلف: ابوالفضل ساجدی

ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره)

نوشتار حاضر به بیان چیستی زبان دین و گزاره‌های دینی پرداخته، ابعاد و زوایای مختلف فهم گزاره‌های دینی را می‌کاود.

این کتاب در سه بخش گرد آمده است:

بخش نخست به بیان نظریات گوناگون دربارة چیستی معنا و معیار معناداری گزاره‌های دینی اختصاص یافته است.

بخش دوم، موضوع معرفت‌بخشی گزاره‌های دینی را مورد اشاره قرار داده و نگرش‌های مختلف را در دو قسمت نگرش‌های معرفت‌بخش و نگرش‌های غیرمعرفت‌بخش تبیین می‌نماید.

در بخش سوم، زبان قرآن با توجه به نظریات برگزیده در بخش‌های قبلی مورد تحلیل واقع شده و توضیح معرفت‌بخشی و معناداری گزاره‌های قرآن محور اصلی بحث قرار می‌گیرد.

در بخش پایانی نیز ویژگی‌های زبان قرآن ارائه شده است.

توکل به خدا: راهی به سوی حرمت خود و سلامت روان

مؤلف: محمدصادق شجاعی

ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

این پژوهش، رابطة میزان توکل به خدا و متغیرهایی مانند وضعیت تجرد و تأهل با حرمت خود را در میان دانش‌پژوهان مؤسسات آموزشی و پژوهشی استان قم مورد کاوش قرار می‌دهد.

مؤلف، بحث خود را در شش بخش کلی سامان می‌بخشد.

بخش نخست، مفاهیم و کلیات بحث مانند بیان مسئله و اهمیت پژوهش، موضوع پژوهش و اهداف آن را تبیین می‌نماید.

در بخش دوم اهمیت و مؤلفه‌های توکل به خدا معرفی شده، جایگاه توکل در نظام اعتقادی اسلام و نیز دیدگاه‌های مختلف دربارة توکل به خدا مورد شرح و بررسی قرار می‌گیرد.

آثار توکل و روش‌های اندازه‌گیری آن، تعریف و اهمیت حرمت خود و دیدگاه‌های نظری دربارة حرمت خود از دیگر مباحث مطرح در این تحقیق می‌باشد.

کار و دین

مؤلف: مجید رضایی

ناشر: کانون اندیشه جوان

نگارنده در این اثر، با بهره‌گیری از متون دینی، جایگاه کار را در نظام آموزشی و بینشی اسلامی بررسی نموده، آثار کار اقتصادی در دنیا و آخرت، اخلاق و آداب آن و ویژگی‌های نیروی کار را توضیح می‌دهد.

این نوشته، کار را به صورت کلی بررسی کرده و نوع خاصی از آن را مدنظر ندارد و هر گونه تلاش اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی را در بر می‌گیرد.

نویسنده در فصل اول با عنایت به مجموعه مباحث مطرح در جهان‌بینی دینی، گزاره‌هایی همچون محبوبیت و قداست شغل، منفور بودن بیکاری، وجوب کسب معیشت و ارتباط کسب حلال و دینداری را به عنوان مبانی ارزش کار معرفی می‌نماید.

از دیگر مباحث مطرح در این اثر می‌توان به اهداف، انگیزه‌ها و آثار کار، انواع کار در شریعت، ویژگی‌های کارفرما، نیروی کار و آداب آن اشاره کرد.

عوامل همبستگی و گسستگی ایرانیان

مؤلف: عبدالرسول یعقوبی

ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نگارنده در یک بررسی علمی و جامعه‌شناختی ضمن بازگشت به گذشته ایران، شرایط و عوامل مؤثر بر تهدید و تقویت همبستگی اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به اعتقاد وی، کشف و شناسایی این شرایط، این امکان را فراهم خواهد ساخت که نهادها و سازمان‌های اجتماعی مربوط، نسبت به وظیفة خود برای تدوین سیاست‌های تقویت‌کننده حس همبستگی اجتماعی در ایران آگاه‌تر گردند.

فصل اول از این پژوهش به تعریف مفاهیم اساسی بحث پرداخته، دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناسان را دربارة همبستگی اجتماعی توضیح می‌دهد.

بخش دیگری از کتاب، دورة صفویه را به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن مبنی بر حصول همبستگی بر دو پایة مذهب و ملیت و نیز مشابهت نسبی آن با جامعه امروزین ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

فصل پایانی، کاوش در عوامل تهدید همبستگی اجتماعی ایران را برعهده می‌گیرد.

 

 

منبع:www.hawzah.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved