• تاريخ: شنبه 5 تير 1389

و ما را ببخش


           

شهيد سيد محمد حسينى:
               
 البته مى‏دانم كه رسيدن به اين مقام و درجه ‏ى لقاءالله و زيارت خداوند، مختص افراد صالح و مؤمن متقى است و ماها را در آن جايگاه و مقام، راهى نيست. لكن در اين جا توبه و ندامت خود را با كمال سرافكندگى و خجلت زده به پيشگاه حضرت بارى تعالى و رحمت بى‏منتهاى او مى‏برم و اميدوارم كه به حق محمد و آل محمد(ص)، خداوند به حقير تفضل و ترحم نمايد و از گناهان و لغزش‏ها و تقصيرات من درگذرد، و به شفاعت حسين(ع) و وساطت مولا امام زمان«عج» نايل بفرمايد.
              
 اى خدا! ما را ببخش به خاطر شاكر نبودنمان.
                  
و ما را ببخش! به خاطر قدردانى نكردن از نعمت‏هايت.
           
 ما را ببخش! به خاطر بى اعتنايى به احكام و دستوراتت.
                 
و ما راببخش! به خاطر فراموش كردن خودمان، كه چه بوديم و چه شديم و چه خواهيم شد؟
                   
و خدايا! ما را ببخش به خاطر لغزش‏هاى ما.   
                           
 

   ***
        
منبع: سایت نوید شهادت

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved