• تاريخ: شنبه 5 تير 1389

انقلاب اسلامى باعث شد من از لاك خود بيرون آيم


           

شهید على اخوت گيوشاد:

 شكر خدا مى‏كنم كه قدرى مهلتم داد تا اسلام واقعى را بشناسم و در خاموشى جهل، از دنيا نروم.
  
انقلاب اسلامى باعث شد من از لاك خود بيرون آيم و دور و برم را بنگرم و به زندگى از ديد ديگرى نگاه كنم و طرز ديگرى گام بردارم.
                   
آرى امام كارى بس عظيم كرد، وى باعث شد دنيا از خواب بيدار شود و انسانيّت را دوباره به ياد آورد.
                     
در اين موقعيت كه عاشوراى حسين(ع)، بار ديگر در ايران زنده شد و نشان داد حسين‏ها هنوز هستند، و تا حكومت اللّه را در سراسر جهان برقرار نسازند، بر پيكار عليه كفر ادامه مى‏دهند.

   ***
        
منبع: سایت نوید شهادت

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved