• تاريخ: شنبه 5 تير 1389

اين انديشه را در درون ما ايجاد فرمودى


           

شهید محمدمهدى يارى:
  
خداوندا! اى رحيم! اى حكيم! تو را شكر مى‏گويم، كه به منِ بى‏لياقت و بيچاره ‏ى مانده در چاه آمال، توفيق حضور در كنار يارانت و مشتاقانت را دادى و اين افتخار است براى من.
  
 خدايا! موقعى كه تفكر مى‏كنم كه ماها را از مسير انسان‏هاى وابسته به دنيا جدا كردى، و لااقل اين انديشه را در درون ما ايجاد فرمودى كه برويم و در دفتر يارانت و در جمع عاشقان ثبت نام كنيم، دل خودم را و قلب خودم را در جايى ديگر مى‏بينم. روح حمد و ستايش در من اوج مى‏گيرد، ولى به زبانى بسته برخورد مى‏كنم. و با تمامى وجود مى‏گويم: « كيف لى بتحصيل الشكر و شكرى اياك يفتقر الى الشكر»

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved