• تاريخ: پنج شنبه 3 تير 1389

دعاى حضرت شعيب علیه السلام


           


  
شعيب يكى از پيامبران الهى بود كه در راه ابلاغ توحيد و هدايت مردم رنج ها برد و از نامردمان و پيروان شرك و شيطان مصيبت ها كشيد.
  
مردمان مدين، هم در اعتقادات و باورها دچار گمراهى و كج انديشى بودند وهم در رفتارهاى اجتماعى به بيراهه مى رفتند و هم در دادوستداهل خيانت بودند.
   
شعيب به فرمان الهى دامن همت به كمرزده به تبليغ توحيد ناب، و مبارزه با مفاسد اجتماعى و اقتصادى آنان مى پرداخت.
     
اما مردمى كه به باورهاى باطل و عادت هاى نادرست خو گرفته بودند شعيب را تخطئه و از باورها و سنّت هاى خود دفاع مى كردند.
  
شعيب به آنان گفت: من قصدى به جز اصلاح تا آن جاكه بتوانم، ندارم. موفقيت من به دست خداست، بر او توكل كردم و به سوى او بازمى گردم.»
   
شعيب مردم را به توبه و توحيد فراخواند و از اين كه عذاب الهى، كه بر امّت هاى پيشين نازل شده، بر آنان نيز نازل شود آنان را بيم داد.
   
اما آن مردم به جاى هشيارى، شعيب را تهديد كردند كه اگر حرمت خويشانت نبود، تو را سنگسار مى كرديم.
   
سرانجام حضرت شعیب دست به  دعا برداشت و به خدا عرض کرد:
 
«رَبَّنا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتِحِينَ؛
  
 بارالها! بين ما و اين مردم به حق داورى كن و تو بهترين داورانى (سوره اعراف، آیه 89).»
  
دعای حضرت شعيب مستجاب شد و عذاب الهى بر تبهكاران فرود آمد.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved