• تاريخ: پنج شنبه 28 ارديبهشت 1391

دعا در قرآن - بخش هفتم – سوره های طه و انبیاء


           

سوره طه

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي‌ (25)

وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي‌ (26)

وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي‌ (27)

يَفْقَهُوا قَوْلِي‌ (28)

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114)

***

ترجمه

پروردگارا! سینه ام را [برای تحمل این وظیفه سنگین] گشاده گردان،﴿25﴾

و کارم را برایم آسان ساز،﴿26﴾

و گِرِهی را [که مانع روان سخن گفتن من است] از زبانم بگشای،﴿27﴾

 [تا] سخنم را بفهمند،﴿28﴾

پروردگارا! دانش مرا بیفزای.﴿114﴾

----------------------------------------------------------------------------------

سوره انبیاء

رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ‌ (89)

 

***

ترجمه

پروردگارا! مرا تنها [و بی فرزند] مگذار؛ و تو بهترین وارثانی.﴿89﴾

ترجمه استاد انصاریان

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved