• تاريخ: پنج شنبه 3 تير 1389

دعاى انسان در چهل سالگی


           
  
در قرآن كريم بارها خداوند متعال به اداى حقّ پدر و مادر سفارش مى كند.
  
رنج هايى را كه مادر در دوران باردارى و زايمان و شير دادن و به سامان رساندن فرزند به جان خريده است گوشزد مى فرمايد،
   
و تعليم مى‏دهد كه آن گاه كه به اوج توان و رشد رسيد و به مرز چهل سالگى كه دوران پختگى و كمال است قدم نهاد زبان حالش چه باشد؛
   
چرا كه در اين دوره، نه خامى و بى تجربگى سال هاى جوانى را دارد و نه ضعف وسستى دوران پيرى را.
  
در چنين شرايطى شايسته است بگويد:
   
«رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لي في ذُرِّيَّتي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ؛
   
بارالها، به من الهام فرما كه شكر نعمت هاى تو را كه به من و به پدر و مادرم عطا فرمودى ادا كنم، و كارهاى شايسته كه مورد پسند تو باشد انجام دهم،
   
و فرزندان مرا از صالحان قرارده، من به در گاه تو توبه مى كنم، و من از تسليم شدگان در برابر توام(سوره نمل، آیه 19).»
  
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved