• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

آیا پدر می تواند زکات فطره را به فرزند خود که محتاج است ، بدهد؟


           

پرسش :

  آیا پدر می تواند زکات فطره را به فرزند خود که محتاج است ، بدهد؟

 جواب:

  همه مراجع: اگر فرزندان فقير باشند، بر پدر و مادر واجب است كه مخارج آنان را بپردازند و نمى‏توان چيزى از زكات فطره به آنها داد.(1)   

 

....................................................................................................................................

  (1    توضيح المسائل مراجع، م 1948 آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 1944 آيت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 880   

 منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

  كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved