• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

آیا زکات فطره را می توان به پدر و مادر خود در صورت مستحق بودن پرداخت کرد؟


           
پرسش :  

 

 آیا زکات فطره را می توان به پدر و مادر خود در صورت مستحق بودن پرداخت کرد؟

 جواب:    

همه مراجع: اگر پدر و مادر فقير باشند، بر فرزندان واجب است كه مخارج آنان را بپردازند و نمى‏توان چيزى از زكات فطره به ايشان داد.(1) 

 ....................................................................................................................................

  (1    توضيح المسائل مراجع، م 1948 آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 944.

    منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

   كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved