• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

آیا فرزندی که هنوز متولد نشده ، زکات فطره دارد؟


           

پرسش :

  آیا فرزندی که هنوز متولد نشده ، زکات فطره دارد؟

 جواب:   

همه مراجع: پرداخت زكات فطره براى بچه‏اى كه در شكم مادر است، واجب نيست مگر آنكه پيش از غروب شب عيد فطر به دنيا آيد.(1) 

  ....................................................................................................................................

  (1   العروة الوثقى، ج 2، زكاة الفطره، فصل 2، مسأله 21.

     منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved