• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

فطره سربازان و دانشجوياني كه از غذاي دولتي استفاده مي كنند بر عهده كيست؟


           

پرسش :

  فطره سربازان و دانشجویانی که بدون پرداخت هزینه از غذای دولتی استفاده می کنند ، برعهده چه کسی است؟  

 

جواب:

  همه مراجع (به جز آيات عظام صافى، مكارم و نورى): بر عهده خودش است و چنانچه تمكن مالى نداشته باشد از او ساقط است.(1) 

 آيت‏الله نورى: در فرض ياد شده زكات فطره بر كسى واجب نيست.(2) 

 آيت‏الله مكارم: اگر تمكّن مالى دارد، بنابر احتياط واجب خودش بپردازد.(3)  

آيت‏الله صافى: هر كدام تمكن داشته باشند، بنابر احتياط خودشان بپردازند.(4)

  تبصره. از نظر كسانى كه زكات فطره بر عهده دانشجو نيست اگر وى تمكن مالى دارد، احتياط مستحب آن است كه خودشان بپردازند.

....................................................................................................................................

  (1) امام، استفتاءات، ج 1، زكات، س 17 آيت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 859 و 860 و 863 آيت‏الله فاضل، ج 1، س 876 آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 780 و 781 دفتر آيت‏الله وحيد، آيت‏الله بهجت و آيت‏الله سيستانى. 

(2) استفتاءات، آيت‏الله نورى، ج 2، س 203.

 (3) استفتاءات، آيت‏الله مكارم، ج 1، س 963.

 (4) آيت‏الله صافى، جامع‏الاحكام، 1، ج 1، س 365.

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved