• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

زكات فطره براي دانشجويان خوابگاهي واجب است؟


           

پرسش :

  آیا زکات فطره برای دانشجویی که در خوابگاه سکونت دارد ، واجب است ؟

 جواب:  

 

 همه مراجع: اگر مخارج او را پدر و مادر مى‏دهند و نان خور ايشان محسوب مى‏شود، بر عهده آنها است و اگر دانشجو مستقل است، بر عهده خودش مى‏باشد.(1)

...................................................................................................................................

  (1    العروة الوثقى، ج 2، زكات الفطره، فصل 2، م 2.   

  منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  

 

كد:131/1 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved