• تاريخ: شنبه 2 مهر 1390

فطره دختری که در حال عقد است ، بر عهده چه کسی است؟


           

پرسش :

فطره دختری که در حال عقد است ، بر عهده چه کسی است؟

  جواب:  همه مراجع: اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده او است.(1) ---------------------------------------پى‏نوشت‏ (1) توضيح المسائل مراجع، م 2008 آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 4002.

 .................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved