• تاريخ: شنبه 2 مهر 1390

آیا فرزندی که هنوز متولد نشده ، زکات فطره دارد؟


           

پرسش :

 آیا فرزندی که هنوز متولد نشده ، زکات فطره دارد؟

جواب:

  همه مراجع: پرداخت زكات فطره براى بچه‏اى كه در شكم مادر است، واجب نيست مگر آنكه پيش از غروب شب عيد فطر به دنيا آيد.(1) -------------------------------------------------پى‏نوشت‏ (1) العروة الوثقى، ج 2، زكاة الفطره، فصل 2، مسأله 21. 

....................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved