• تاريخ: شنبه 2 مهر 1390

آیا زکات فطره را می توان به پدر ومادر خود ، در صورت مستحق بودن ، پرداخت کرد؟


           

پرسش :

آیا زکات فطره را می توان به پدر ومادر خود ، در صورت مستحق بودن ، پرداخت کرد؟

جواب:

 همه مراجع: اگر پدر و مادر فقير باشند، بر فرزندان واجب است كه مخارج آنان را بپردازند و نمى‏توان چيزى از زكات فطره به ايشان داد.(1) ----------------------------------------پى‏نوشت‏

 (1) توضيح المسائل مراجع، م 1948 آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 449.

...............................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved