• تاريخ: جمعه 22 مهر 1390

منظور از موانع اجابت دعا جیست ؟ آیا ما می تواینم آن موانع را از سر راه برداریم و یا اینکه در اختیار ما نیست ؟


           

پرسش :

 منظور از موانع اجابت دعا جیست ؟ آیا ما می تواینم آن موانع را از سر راه برداریم و یا اینکه در اختیار ما نیست ؟ جواب:

دعا زمانی اثرگذار است که موانعی بر سر راه آن نباشد ، اگر موانع بود، دعا تاثیر خود را نخواهد داشت . مهمترین موانع اجابت دعا عبارتند از :

  1. گناه ؛ نافرمانی خداوند متعال مانع بزرگی بر سر راه اجابت دعاست و این مساله چندان اهمیت دارد که با تعابیر گوناگونی خطر آن نسبت به دعا گوشزد شده است : حاجب دعا، حبس دعا، منع دعا ، مانع اجابت دعا ، بسته کردن راه اجابت دعا و ... .[1]  تو همی جنـــسی بوی آن حرام            می زند بر آسمان سبــــز فامهمـــره انفاس زشتت می شود                 تا به بوگیـــران گردون می رودبوی کبــــر و بوی حرص و بوی آز                در سـخن گفتن بیاید چون پیازگرخوری سوگند:من کی خورده ام؟             از پیاز و ســـــیر تقوی کرده امآن دم سوگــــنـــد، غمازی کنـــد                بر دمــــاغ همنشینان بر زنـــــدبس دعــــــاها رد شـود از بویِ آن               آن دلِ کر می نمایـــــد در زباناِخسئــــوا آیــــــد جـواب آن دعــا              چوب رد باشــد جزای هر دَغـا [2]  2. ستم یا مظالم ؛ حقوق مردم در فرهنگ دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از این رو اگر کسی ظلمی و تعدی نسبت به این حقوق چه فردی و چه اجتماعی روا  دارد، دعایش مادامی که این ستم را جبران نکند مستجاب نمی شود و در واقع این ستم یکی از موانع استجابت دعایش خواهد بود. حضرت علی (ع) می فرماید : « خداوند متعال به عیسی بن مریم وحی کرد که به بنی اسرائیل چنین ابلاغ کند ... من دعای کسی را که حقی ضایع شده از بندگانم را بر عهده دارد، اجابت نمی کنم».[3]   .

3. خلاف حکمت الهی ؛ اگر خواسته و نیازی که در دعا بر زبان جاری می شود مخالف حکمت الهی باشد ، به اجابت نخواهد رسید. حضرت علی (ع) می فرماید : « خداوند کریم حکمت خویش را نقض نخواهد کرد . از این رو  هر دعایی مستجاب نمی شود». [4]  .

 4.ترک امر به معروف ونهی از منکر ؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر – که یکی از مهم ترین ابزارهای نظارتی به شمار رفته و در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است – ترک شود و تنها برای ایمن سازی و سالم سازی جامعه اکتفا شود ، چنین دعایی مستجاب نخواهد شد. چنان که حضرت علی(ع) فرمودند:« امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که خداوند بدان را بر شما مسلط خواهد کرد ، آن گاه است که دعا می کنید اما دعایتان مستجاب نمی شود». [5] 


 

پي نوشتها

[1] . نگا: دعای کمیل ؛ بحار الانوار ، ج 91 ، ص 382 و ج78، ص 72  ؛ عیون الحکم و الواعظ ، ص 23  ؛  معانی الاخبار ، صص 270 و 271.[2] . مثنوی ، دفتر سوم ، 70- 164 . [3] . بحار الانوار ، ج75 ، ص 311. [4] . میزان الحکمه ، ج3 ، ص 259 ، ش 5619.

[5] . نهج البلاغه ، نامه 47.

منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

.......................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي  
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved